Consultancy & Services

Construction

Landinspektørfirmaet LE34 A/S

CVR: 20683880
Vestergade 35
4930 Maribo
29682784
kno@le34.dk
Landinspektørfirmaet LE34 A/S

LE34 er Skandinaviens største rådgivende Landinspektør virksomhed. Vi opererer til vands, på land og i luften med vores specialiserede ydelser og services. LE34 har mere end 450 kvalificerede medarbejdere, som står klar til at servicere i hele Danmark, Tyskland og Skandinavien. Vi har kontor i Maribo, Nykøbing Falster, Vordingborg - og 20 andre steder fordelt over hele Danmark. I Sverige er vi repræsenteret med 3 kontorer i Malmø, Göteborg og Stockholm.

Vores brede vifte af ydelser tæller blandt andet teknisk landmåling, teknisk monitorering, droneflyvning, BIM, Mobile Mapping, tekniske Offshore opmålinger, GIS - men også de traditionelle ydelser indenfor det matrikulære arbejde, ekspropriation og jura, planlægning og klima.  

LE34 is Scandinavia's largest consulting surveyor company. We operate at Sea, on Land and in the Air with our specialized services. LE34 has more than 450 qualified employees who are ready to serve throughout Denmark, Germany and Scandinavia. We have offices in Maribo, Nykøbing Falster, Vordingborg - and 20 other locations throughout Denmark. In Sweden, we are represented with 3 offices in Malmö, Gothenburg and Stockholm.

Our wide range of services includes technical surveying, technical monitoring, drone flying, BIM, Mobile Mapping, technical offshore surveying, GIS - but also the traditional services within cadastral work, expropriation and law, planning and climate.

 

Kerneydelser
Core Services
Teknisk Landmåling
Engineering Surveying
Produkter/Ydelser
Products/Services
Teknisk Landmåling Landmåling Offshore opmåling BIM dokumentation Droneflyvning Monitering
Engineering Surveying Land Surveying Offshore surveying BIM documentation Drone and UAV Monitoring

Membership Login

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.