Manpower

Manpower

HumanizeR

CVR: 34599742
Finlandsvej 2
4970
53531199
humnaizer@pshr.dk
HumanizeR

PERSONALELØSNINGER
Jeres vej til fleksibilitet
HumanizeR er et rekrutterings- og vikarbureau, som forbinder mennesker med virksomheder i hele landet. Det har vi stor succes med. Dit behov er måske at frigøre arbejdstid, hvor vi varetager rekruttering af dine medarbejdere eller vikarer? Det kan også være, du har svært ved at rekruttere den rette medarbejder, og årsagen er en helt anden, end du forventer? Ud over rekruttering og vikarservice tilbyder vi også udvikling og opkvalificering af medarbejdere og ledelse.

PERSONEL SOLUTIONS
Your path to flexibility
HumanizeR is a recruitment and temp agency; we connect workers and workplaces all over Denmark. And successfully too. Weather your need is to hire more people or book extra during peak seasons, we have the staff?

Kerneydelser
Core Services
Personaleløsninger - Rekruttering - Vikar
Manpower Solutions - Temp service - Recruitment
Produkter/Ydelser
Products/Services
Personaleløsninger - Rekruttering - Vikar Drift af hele team Rekruttering af personale Vikarservice - bemanding
Manpower Solutions - Temp service - Recruitment Flexible Temp service Recruitment services

Membership Login

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.