Tunnelbyggeriet er i gang

Kære netværk,

Lars Stuckert, Advodan, har været så flink at skrive nedenstående, som helt sikkert er relevant at forholde sig til.

Tunnelen under Femern Bælt. Der er en række forhold din virksomhed som leverandør til konsortierne Fehmarn Belt Contractors I/S (FBC) og Fehmarn Link Contractors (FLC) skal have for øje.

Tunnelbyggeriet er i gang. FBC har indledt arbejdet med at få anlagt en forsyningshavn, og FLC har fulgt trop med anlæggelse af den fabrik, der skal støbe tunnelelementerne.

Advodan Lolland-Falster har rådgivet virksomheder om leverandørkontrakter i forbindelse med tunnelbyggeriet.

Som ordregiver skal man være opmærksom på det kontraktsgrundlag, som konsortierne anvender. Sproget er engelsk og opbygningen af kontrakten sker med en overordnet kontrakt, der bl.a. henviser til en række standardbilag som vilkår. I standardbilagene kan bl.a. indgå en ”Non-Disclosure Agreement” (Fortrolighedsaftale), ”General Conditions of Purchase (Købs- og Leveringsbetingelser), ”Requerements for Subcontractors and Suppliers (kravspecifikationer til underleverandør bl.a. om at anvende udbyderens managementsystem), og ”Suppliers Code of Conduct” (CSR og adfærd).

Der kan i den konkrete kontrakt, og afhængig af de konkrete ydelser, der skal leveres, også indgå andre bilag, herunder tilbudsgivers tilbud og beskrivelser af leverandørens ydelser, kvalitet, kvalitetssikring m.v.

Der er således tale om en lang række standardvilkår og det anbefales at man som leverandør forholder sig kritisk til disse standardvilkår. Leverandøren bør dels gennemgå standardvilkårene for at sikre, at virksomheden kan efterleve de betingelser og krav som bilagene indeholder. Eksempelvis skal leverandøren efter ”Code of Conduct” efterleve de CSR-regler, som anvendes af konsortiet. Som leverandør skal man nøje gennemgå de standardvilkårene og i forbindelse hermed bl.a. tage stilling til lovvalg, værneting, ansvarsbegrænsninger, hæftelse m.v. Standardvilkårene er som udgangspunkt udarbejdet for at varetage konsortiets interesser og indeholder forpligtelser, som kan være juridisk og økonomisk tunge for leverandøren.

Lovvalg og værneting kan i de konkrete kontrakter betyde, at en sag skal føres ved en udenlandsk domstol og efter udenlandsk lovgivning (international lovgivning). Standardvilkårene kan ligeledes indeholde en række indeståelser, der skærper leverandørens ansvar, og uden ansvarsbegrænsninger, kan der være tale om potentielle store og byrdefulde erstatningskrav.

Leverandøren bør i øvrigt sikre sig, om der er forsikringsafdækning af konsortiet eller om leverandøren selv skal tegne nødvendige forsikringer, såfremt der opstår skader, forsinkelse og er risiko for erstatningskrav, herunder for indirekte tab. Det anbefales at leverandøren forsøger at få sig frigjort for sidstnævnte via en aftalt ansvarsbegrænsning med konsortiet.

I de foreløbige gennemgange som Advodan Lolland-Falster har foretaget, kan det konstateres, at de nuværende kontrakter for tunnelbyggeriet er under ”udvikling” og det må forventes, at kontrakterne løbende vil blive tilpasset.

Advodan Lolland-Falster bistår gerne med gennemgang af kontrakt og tilhørende bilag.

Lars Stuckert, tlf. 30 78 87 44, lstu@advodan.dk

 

 

 

 

tunnelbyggeriet er igang - Femern Belt

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.