Offshore Services

Offshore Services

Juhls Diving

CVR: 35802169
Rælingen 2, 6700 Esbjerg
6700 Esbjerg
31143028
m@juhlsdiving.dk
logo juhls

Juhls Diving er de professionelle entreprenører under vandet. Vi laver alle former for svejsning, skæring, støbning under vandet. Vi inspicerer og reparere havne anlæg.

Reparationer af gamle havne, opsætning af nye havne, industrihavne, lystbåd havne.

Vi laver for støbning, sætter ankerstænger, svejser, sætte noder udover det har vi vores skibe, hvor vi kan transportere folk rundt i forhold til udskiftning af mandskab, skal have montører ombord eller reservedele ud til vindmølleparker eller skibe som sejler forbi eller ligger for anker.

Havne
Juhl’s Diving har stor erfaring med havnereparationer og andre havneentrepriser. Vi skærer og svejser under vand. Udbedrer låsesprængninger, reparerer huller i spuns og kajanlæg. Opsætter anoder og meget andet.

Vores specialer er:

Inspektion af havneanlæg
Dokumentation og video
Støbning og opfugning af betonspuns
Reparation af jernspuns
Andre havneentrepriser
Højtryksrens under vand
Søgning og bjærgning af tabte eller forsvundne genstande.

 

 

 

 

 

Skibe og platforme
Juhl’s Diving kan, alene eller sammen med stærke partnere, gennemføre inspektion og bund- og skruerens på skibe og fartøjer i alle størrelser. Undervands reparationer og fjernelse af genstande på skrue og skrueaksel. Alt arbejde kan dokumenteres med video og rapport.

Inspektion/ Survey
Bundrens/ Hull Cleaning
Skruepolering/ Propel polish
Undervands skæring og svejsning
Reparation under vandlinjen

Dykker entrepriser

Intet er for stort eller småt – Juhl´s Diving har udstyr og manpower til opgaven, hvad enten der er tale om nyetablering, reparation og vedligehold af undervandsinstallationer i tanke, brandanlæg, søer, åer, akvarier og andre undervands miljøer.

Vi arbejder i:

Tanke
Brandanlæg
Søer og åer
Akvarier

Juhls Diving are the professional divers since 2014.

We do all kinds of welding, cutting, casting underwater. We inspect and repair port facilities.

Repairs of old ports, installation of new ports, industrial ports, marinas.
We do casting, put anchor rods, weld, put nodes In addition to that, we have our ships where we can transport people around in relation to changing crew, need fitters on board or spare parts out for wind farms or ships that sail past or are at anchor.

 

Kerneydelser
Core Services
Professionelle erhvervsdykkere siden 2014.
Professional divers
Produkter/Ydelser
Products/Services
Professionelle erhvervsdykkere siden 2014. Havne Skibe og Platforme Dykker entrepriser
Professional divers

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.