Transport & Logistik

Transport & Logistik

Blue Water Shipping

CVR: 40516611
Færgevej 40
4970 Rødby
42124960
trny@bws.dk
Blue Water Shipping

I forbindelse med skibsanløb leverer Blue Water forsyningsservice og totalservice til rederi, besætning og officerer.

Andre tilknyttede serviceydelser, inklusive godsinformationer og tolddokumentation, godshåndtering, stevedoring, oplagring af gods og befragtning, varetages også af vores professionelle teams.

Befragtning af korrekt type fartøj er vigtigt, for at projektet bliver en succes. Uanset om du har brug for at chartre skibet på kort- eller langtidsbasis, kan vi arrangere det via vores globale kontakter til rederierne.

Desuden er vores stevedorer og skibsingeniører specialister i at håndtere alle former for bulkprodukter, projektgods, sværgods og stykgods - altid med fokus på kvalitet og sikkerhed.

Logistikstyring af skibe i tørdok samt værftsophold for krydstogtskibe, færger og boreplatforme er ligeledes en vigtig del af vores havnerelaterede serviceydelser.

Blue Water er medlem af diverse skibsmæglerforeninger på verdensplan inklusiv Fonasba, Bimco og Danske Shipping- og

In connection with port calls, Blue Water provides supply services and full service to crew, shipowners and management.

Other related services including port and customs documentation, cargo handling, stevedoring, warehousing and chartering are also taken care of by our professional teams.

Chartering the right type of vessel is important for achieving a successful project. Whether our clients need short or long-term chartering, we will be able to provide via our worldwide contact to shipping lines and shipowners.

Furthermore, our stevedores and engineers are specialised in handling all kinds of bulk products, project cargo, heavy lift and general cargo while focusing on quality and safety.

Logistics management for dry docking and yard stays for cruise vessels, ferries and oil rigs are also an important element in our selection of port-related services.

Blue Water is a member of various shipbrokers associations worldwide, including Fonasba, Bimco and the Danish Shipbrokers Associat

Kerneydelser
Core Services
Klarering
Godshåndtering
Fragt
Port agency
Cargo handling
Freight
Produkter/Ydelser
Products/Services
Klarering Rapportering til myndighederne Besætningsskifte Forplejning Transport Fortoldning
Godshåndtering Fragt Fortoldning Stevedoring
Fragt Søfragt Vejtransport Luftfragt Banetransport Kurertransport
Port agency Crew change Transport Husbandry Reporting to authorities Customs clearance
Cargo handling Freight Customs clearance Stevedoring
Freight Road transport Sea freight Air freight Rail transport Courier transport

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.