Bygge & Anlæg

Bygge & Anlæg

Effektiv Byg A/S

CVR: 29817928
Løjtoftevej 27
4900 Nakskov
28934660
mr@bygogskade.dk
Effektiv Logo 2021

Effektiv Byg er en traditionel håndværksvirksomhed, der også udfører professionel skadeservice 24 timer i døgnet samt kvalitetsbyggeri for vores lokale kunder. Vores primære forretningsområder er tømrer, snedker, murer, maler, tagdækker og skadeservice. Desuden arbejder vi med miljøsanering, som er et naturligt bindeled mellem de traditionelle håndværksydelser og vores omfattende viden om skadeservice.

​​Effektiv Byg er en virksomhed med fokus på miljøet og har derfor specialiseret os i miljørenovering, hvor vi bl.a. arbejder med sanering af asbest, skimmelsvamp, bly, PCB m.m. Vores faguddannede medarbejdere  er naturligvis trænet i at håndtere de farlige materialer og derigennem medvirke til en øget bæredygtighed i dansk byggeri.​

Vi er naturligvis medlem af Dansk Byggeri og dermed omfattet af Byg Garanti.

Effektiv Byg is a traditional craft company that also performs professional damage service 24 hours a day as well as quality construction for our local customers. Our main business areas are carpentry, joinery, masonry, painting, roofing and damage service. In addition, we work with environmental remediation, which is a natural link between the traditional craft services and our extensive knowledge of damage service.

Effektiv Byg is a company with a focus on the environment and has therefore specialized in environmental renovation, where we, among other things. works with remediation of asbestos, mold, lead, PCB etc. Our professionally trained employees are of course trained in handling the hazardous materials and thereby contribute to increased sustainability in Danish construction.

We are of course a member of Dansk Byggeri and thus covered by Byg Garanti.

Kerneydelser
Core Services
Håndværkervirksomhed
Skadeservice
Craft company
damage service
Produkter/Ydelser
Products/Services
Håndværkervirksomhed Tømrer Snedker Murer Tagdækker
Skadeservice Miljørenovering Sanering
Craft company carpentry joinery masonry roofing
damage service environmental renovation remediation

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.