Entreprenører

Entreprenører

Hededanmark a/s

CVR: 27623549
Klostermarken 12
8800 Viborg
40458363
ris@hededanmark.dk
HD_logo_CMYK

HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Med cirka 800 medarbejdere og en årlig omsætning på 2 mia. kr. er vi Danmarks største og ledende inden for serviceydelser til skoven, det åbne land, have- og parkanlæg samt det åbne rum i byerne. HedeDanmark er en del af Hedeselskabet. Vi arbejder efter en fælles vision om at bygge en bæredygtig fremtid – med naturen som partner.

HedeDanmark a/s is an international service and trading enterprise in the green sector. With approx. 800 employees and an annual turnover of approx. DKK 2 billion, we are Denmark's largest and leading player in services for the forest, the open country, gardens, parks and open spaces in towns and cities. HedeDanmark is part of Hedeselskabet. We work towards a common vision to build a sustainable future - with nature as a partner.

Kerneydelser
Core Services
Grøn Service
Skovdrift
Outdoor facility management
Forestry
Produkter/Ydelser
Products/Services
Grøn Service Service og pleje af udendørsarealer Biodiversitet (etablering og pleje) Vintersikring baseret på data fra sensorer Digital ejendomsservice Giftfri skadedyrssikring
Skovdrift Skovforvaltning og rådgivning Skovcertificering Handel med råtræ og flis Digital opmåling af råtræ Handel med og udvikling af skovfrø til Danmark og Europa
Outdoor facility management Maintenance of green spaces Biodiversity (establishment and care) Winter maintenance services based on data from sensors Digital real estate service Non-toxic pest control
Forestry Forest management and consulting Forest certification Trade in raw wood and wood chip Digital photo measurements Trade in and processing of seeds - Denmark and Europe

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.