Materialeleverancer

Materialeleverancer

RGS Nordic

CVR: 15084790
Selinevej 4
2300 København
30516140
slkr@rgsnordic.com
RGS Nordic

RGS Nordic er specialister i behandling af forurenet jord, industrispildevand og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Vi driver mere end 28 modtage- og behandlingsanlæg i Danmark, Sverige og Norge – heriblandt anlægget i Stigsnæs, der er Nordens største kommercielle biologiske anlæg til rensning af industrispildevand.

Vi modtager mere end 4.8 mio. tons jord og affald på vores anlæg hvert år i Sverige og Danmark, og faktisk behandler vi en tredjedel af alt affald fra bygge- og anlægsprojekter i Danmark. På Stigsnæs renser vi mere end ca. 400.000 tons industrispildevand årligt. Vi beskæftiger ca. 280 medarbejdere.

RGS Nordic specialises in the treatment of contaminated soil, waste water and recycling of construction and demolition waste. We operate more than 28 reception and treatment facilities in Denmark, Sweden and Norway – including the facility in Stigsnæs, which is Scandinavia's largest commercial biological purification plant for waste water.

We receive more than 4,8 million tonnes of soil and waste at our facilities in Sweden and Denmark every year.  Furtermore, we treat one third of all waste from construction projects in Denmark. At Stigsnæs, we purify more than 400,000 tonnes of  waste annually. We employ approx. 280 employees.

Kerneydelser
Core Services
Modtage- og behandlingsanlæg
Reception and treatment facilities
Produkter/Ydelser
Products/Services
Modtage- og behandlingsanlæg Behandling af forurenet jord Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald Rensning af industrispildevand
Reception and treatment facilities Treatment of contaminated soil Recycling of construction and demolition waste Purification of industrial waste water

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.