Bygge & Anlæg

Bygge & Anlæg

T.E. Diamantboring

CVR: 40508422
Stibankevejen 6,
4920 Søllested danmark
40113090
te@tediamant.dk
te diamantboring
vi er et firma med over 25 års erfaring i boring og skæring i beton skæring med vægsav ,boring af huller op ti 1200 mm skæring af fuger i gulv og væg samt skæring af asfalt skæring. Vi har været med på ØTC ( øresundsforbindelsen),metroen (comet),lufthavnen,ring 3,opraen,letbanen og mange andre projekter .
we are a company with over 25 years of experience in drilling and cutting concrete cutting with a wall saw, drilling holes up to 1200 mm cutting joints in the floor and wall and cutting asphalt cutting. We have been involved in ØTC (the Øresund connection), the metro (comet), the airport, ring 3, the opra, the light rail and many other projects.
Kerneydelser
Core Services
boring og skæring i beton og asfalt
drilling and cutting in concrete and asphalt
Produkter/Ydelser
Products/Services
boring og skæring i beton og asfalt skæring med vægsav boring af huller op til 1200 mm wierskæring cirkel skæring gulvskæring/ skærinng af fuger
drilling and cutting in concrete and asphalt cutting with a wall saw drilling holes up to 1200 mm Wire cutting circle cutting floor cutting / cutting of joints

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.