Manpower

Manpower

MEGA FLEX A/S

CVR: 14728279
Industrivej 25
3300 Frederiksværk
70220957
jess@megaflex.dk
megamark

Målet har i 30 år været at rykke ud med kort varsel når behovet opstår. Midlet har været en kombination at fleksibilitet, kompetence og faglig råstyrke.

Om vi skulle stille med en mindre hær af velkvalificerede folk i skiftehold, eller om der har været brug for små teams, så har fokus altid været på hurtige og effektive løsninger af kundens behov.

Vi er specialister i at levere vikarer og mandskab til byggeriet samt industri- og specialservice. Vi udfører desuden egne bygge- og anlægsopgaver med det erfarne mandskab og udstyr vi råder over.

MEGA FLEX er leverandør til nogle af Danmarks største bygge- og industrivirksomheder. Vi har oparbejdet en erfaring og ekspertise, som vi konstant søger at forbedre.

The goal for 30 years has been to move out at short notice when the need arises. The means has been a combination of flexibility, competence and professional raw strength.

Whether we had to put up with a smaller army of well-qualified people in shifts, or whether there was a need for small teams, the focus has always been on quick and efficient solutions to the customer’s needs.

We are specialists in providing temps and crew for the construction as well as industrial and special services. We also perform our own building and construction tasks with the experienced crew and equipment we have at our disposal.

MEGA FLEX is a supplier to some of Denmark’s largest construction and industrial companies. We have gained experience and expertise that we are constantly seeking to improve.

Kerneydelser
Core Services
Manpower and recruiting
Manpower and recruiting
Produkter/Ydelser
Products/Services
Manpower and recruiting Manpower Recruiting
Manpower and recruiting Manpower Recruiting

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.