Rådgivning & Service

Rådgivning & Service

MARLOC

CVR: 39905671
Andekæret 166
DK-5300 Kerteminde
40146980
bent.lange@marloc.dk
marloc-logo

Marloc er en uafhængig konsulentvirksomhed som bidrager til vækst og udvikling ved at tilføre fokuserede, kompetente ressourcer til projektorienteret forretningsudvikling, strategisk salg og projektstyring af serviceydelser i et overvejende maritimt miljø.

*Marloc – ressource til vækst*

Vision: Marloc kendes og anbefales som en professionel, troværdig, dedikeret partner – en valid ressource til vækst

Mission: Marloc’s B2B samarbejdspartnere skal drage fordel af 40 års erfaring og know-how, som med succes er opbygget inden for projektorienteret forretningsudviking, strategisk salg, markedsimplementering, facilitering og projektstyring i det maritime vækstmiljø.

Sparring: Gøde, vækste og høste værdien af endnu ikke frigjorte ideer og muligheder ved at tilføre Marloc’s fokuserede ressourcer

Udvikling: Frigøre værdien af ideer og muligheder, som allerede er identificerede, og måske initierede; men ikke modnet. For at nå næste niveau, kræves fokuserede ressourcer.

Eksekvering: Muliggøre for samarbejdspartneren, og i samarbejde med Marloc, at sætte den optimale retning således, at ideerne fri- og virkeliggøres og værdier og udvikling kan høstes.

Ejerskab: Marloc tager ejerskab af opgaven og tilbyder engagement, troværdighed, passion, ærlighed og vedholdenhed som naturlige elementer i vort partnerskab. Dit projekt er vores projekt.

Marloc is an independent consultancy with maritime roots. Marloc contributes to growth by offering focused and competent resources for project-oriented business development, strategic sales, and management of services in a predominantly maritime growth environment.

*Marloc – a resource for growth*

Vision: Marloc represents a professional, reliable, dedicated partner – a valid resource for growth.

Mission: Marloc’s B2B partners shall benefit from the experience and know-how gained from more than 40 years of successful business development, strategic sales, market implementation, facilitating and project management in the maritime-related environment.

Sparring: Fertilize, grow and harvest the value of yet unrevealed ideas of growth by adding Marloc’s focused resources.

Development: Unleash the values of ideas already identified and maybe even initiated; but not yet mature. To reach ‘next level’, focused resources are required.

Execution: Enable the partner to set direction and, in cooperation with Marloc, make ideas ‘go live’.

Ownership: Marloc takes ownership and offers you engagement, trustworthiness, passion, honesty, and persistence as natural elements of our partnership. Your task is our task.

Kerneydelser
Core Services
Projektorienteret forretningsudvikling i overvejende maritimt miljø
Project-oriented business development in a predominantly maritime growth environment
Produkter/Ydelser
Products/Services
Projektorienteret forretningsudvikling i overvejende maritimt miljø Strategisk salg Projektstyring Sparring
Project-oriented business development in a predominantly maritime growth environment Strategic sales Project management Sparring

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.