Materialeleverancer

Materialeleverancer

Brødrene Dahl

CVR: 81822514
Park Allé 370
2605 Brøndby
48 78 42 57
sinne.kold@saint-gobain.com
BD Logo

Brødrene Dahl (en del af Saint-Gobain Group) er Danmarks største grossist for VVS, Vand & Kloak - og er specialiseret i produkter og rådgivning inden for VVS, vand & afløb, værktøj, rør & ventiler samt klimaløsninger.

Siden 1867 har Brødrene Dahl leveret materialer, viden og inspiration til VVS-branchen, og har 53 butikker fordelt i hele Danmark. Målet har altid været at give kunderne de bedste betingelser for at arbejde så effektivt som muligt, så deres forretning udvikler sig, og bliver endnu stærkere.

Brødrene Dahl har:

 • 53 butikker fordelt i hele Danmark
 • 2 Klimacentre i henholdsvis Horsens og Næstved
 • 1.100 medarbejdere
 • Ca. 38.000 lagerførte varer
 • Ca. 1.500 leverandører
 • Flere end 10.000 kunder

Brødrene Dahl (part of the Saint-Gobain Group) is the largest wholesaler in Denmark for plumbing, water & sewage - and specializes in products and advice within plumbing, water & drainage, tools, pipes & valves as well as air conditioning and ventilation solutions.

Since 1867, Brødrene Dahl has supplied materials, knowledge and inspiration to the plumbing industry, and has 53 stores throughout Denmark. The purpose has always been to give customers the best conditions to work as efficiently as possible, so that their business develops and becomes even stronger.

Brødrene Dahl in numbers:

 • 53 stores throughout Denmark
 • 2 climate centers: in Horsens and Næstved
 • 1,100 employees
 • +38,000 stocked items
 • 1,500 suppliers
 • More than 10,000 customers
Kerneydelser
Core Services
Leverandør af VVS- og VA-produkter og services
Supplier of VVS and VA products and services
Produkter/Ydelser
Products/Services
Leverandør af VVS- og VA-produkter og services VVS Vand & Kloak Rør & Ventiler Værktøj Kompetencecentre
Supplier of VVS and VA products and services Plumbing Water & Sewage Pipes & Valves Tools Climate Centers

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.