Arealer & Bygninger

Arealer & Bygninger

Adapteo a/s

CVR: 11033911
Greve main 33
2670 Greve
61201846
dorthe.sommer@adapteo.com
Adapteo_logo_Adapteo_blue (3)

Adapteo er en førende nordeuropæisk virksomhed indenfor fleksible og tilpasningsdygtige bygninger, der arbejder på tværs af 8 markeder: Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien og Litauen.

Med en bred erfaring indenfor bygge- og ejendomsbranchen og vores store portefølje af tilpasningsdygtige bygninger bidrager vi til en bæredygtig og cirkulær fremtid. Vi er glade for og stolte over vores tusindvis af kunder blandt beslutningstagere for kommuner, skoler, daginstitutioner, virksomheder og sundhedsudbydere.

Herudover driver vi adskillelige Adapteo Camps for udstationerede medarbejder til store byggeprojektet i Danmark - samt Adapteo Kontorhotel nær Femern byggeriet.

Adapteo is a leading Northern European company within flexible and adaptable buildings, working across 8 markets: Sweden, Finland, Norway, Denmark, Germany, Belgium, Lithuania and the Netherlands.

With broad experience within the construction and property industry and our large portfolio of adaptable buildings, we contribute to a sustainable and circular future. We are happy and proud of our thousands of customers among decision makers for municipalities, schools, daycare centers, companies and healthcare providers.

In addition, we run several Adapteo Camps for seconded employees for large construction projects in Denmark - as well as the Adapteo Office Hotel near the Femern construction site.

Kerneydelser
Core Services
Fleksible og tilpasningsdygtige bygninger
Flexible and adaptable buildings
Produkter/Ydelser
Products/Services
Fleksible og tilpasningsdygtige bygninger Adapteo Camps for udstationerede medarbejdere Adapteo Kontorhotel nær Femern byggeriet
Flexible and adaptable buildings Adapteo Camps for seconded employees Adapteo Office Hotel near the Femern construction site

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.