Arealer & Bygninger

Arealer & Bygninger

Algeco Denmark A/S

CVR: 40881239
Kærup Parkvej 10
4100 Ringsted
+45 4084 0457
Rasmus.Terkildsen@algeco.com
ALGECO

Vi er Algeco, og vi bygger en smart, stærk og modulær fremtid i Norden.

Smarte rum - lokalt og globalt

Algeco tilbyder effektive løsninger til midlertidige eller permanente behov for lokaler, indkvartering af personale og opbevaring af materialer.

Vi leverer modulbygninger, pavilloner, containere til den offentlige og private sektor, offshore og onshore industrier, sundhed og pleje og byggeri.

Vi tilbyder både salg, leasing og udlejning af vores produkter. Vi har over 50 års erfaring, global tilstedeværelse og lokal viden, der gavner dig som kunde.

We are Algeco and we are building a smart, strong and modular future in the Nordic region.

Smart spaces - locally and globally

Algeco offers effective solutions for temporary or permanent needs for premises, accommodation of staff and storage of materials.

We supply modular buildings, pavilions, containers for the public and private sectors, offshore and onshore industries, health and care and construction.

We offer both sales, leasing and rental of our products. We have over 50 years of experience, global presence and local knowledge that benefits you as a customer

Kerneydelser
Core Services
Modulbygninger
Modular Buildings
Produkter/Ydelser
Products/Services
Modulbygninger Pavilloner Container
Modular Buildings Pavillons Container

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.