Arealer & Bygninger

Arealer & Bygninger

Peper & Soehne ApS

CVR: 43508776
C/O Amalie6 ApS, Amaliegade 6, 2. tv.
1256 København K
'+4915165793607
projectmanagement@peperundsoehne.dk
Peper&Soehne_Logo

Peper & Söhne-koncernen er en investor og projektudvikler for erhvervsejendomme og er fra Bremen, Tyskland. Familievirksomheden blev grundlagt i 2013 og har siden gennemført over 35 projekter med et samlet volumen på over 322 millioner euro. Peper & Söhne-gruppen er kendt og værdsat langt ud over Bremens grænser for bæredygtigt byggeri, høje kvalitetsstandarder, færdiggørelse til tiden og endelig for mange års samarbejde med dygtige og kompetente samarbejdspartnere.

Kerneforretningen med projektudvikling og ejendomsadministration drives af Peper & Söhne Projekt GmbH (PSP), som blev outsourcet i 2017. Vi er specialiseret i udformning, planlægning, udvikling og genopbygning af erhvervsejendomme af alle typer – lige fra håndværkerenheder til hele erhvervsparker. Som serviceudbyder tager Peper & Söhne GmbH sig af forvaltningen af virksomhedens investeringer, kapitalinvesteringer samt andre ejendomsrelaterede tjenester.

Som investor og udvikler er Peper & Söhne-koncernen også bevidst om sit særlige ansvar over for miljøet – Environmental-Social-Governance-kriterierne (ESG) er dybt forankret i vores tanker og handlinger. Vi er naturligvis også opmærksomme på miljø- og samfundseffekterne i ethvert udviklingsprojekt og beviser derved, at vi også kan bidrage til klima- og ressourcesikring i udviklingen af erhvervsejendomme.

Peper & Soehne ApS blev grundlagt i slutningen af 2022 og er det danske datterselskab i Peper & Söhne-koncernen. Peper & Soehne Aps har naturligvis de samme værdier som hele koncernen, og denne afdeling er ansvarlig for realiseringen af HUB 48 Maribo.

The Peper & Söhne corporate group is an investor and project developer for commercial real estate from Bremen, Germany. The family-owned company was founded in 2013 and has since realised over 35 projects with a total volume of more than 322 million euros. The Peper & Söhne corporate group is known and respected far beyond the borders of Bremen for its sustainable construction methods, high-quality standards, on-time completions, and long-standing cooperation with competent partners.

As an investor and developer, the Peper & Söhne Group is aware of its special responsibility towards the environment. Environmental Social Governance (ESG) criteria are embedded in our thinking and actions. It goes without saying that we also consider the environmental and social impact of every development project, proving that we can also make a contribution to climate and resource protection in commercial property development.

Peper & Soehne ApS was founded at the end of 2022 and is the Danish subsidiary of the Peper & Soehne corporate group. The Peper & Soehne ApS shares the same values as the entire corporate group and is responsible for realizing HUB 48 Maribo.

Kerneydelser
Core Services
Projektudvikler for erhvervsejendomme
Development of commercial real estate
Produkter/Ydelser
Products/Services
Projektudvikler for erhvervsejendomme Udlejning af erhvervsejendomme
Development of commercial real estate Letting of commercial real estate

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.