Rådgivning & Service

Rådgivning & Service

M&E Engineering A/S

CVR: 21145378
Slotsmarken 11
2970 Hørsholm
'+45 20231955
jmh@mee.dk
Lets electrify - light blue

Vi er et ingeniørfirma med speciale inden for større infrastrukturprojekter. Vi bestræber os efter at arbejde tæt sammen med vores kunder gennem hele projektet og udvise stor fleksibilitet og levere løsninger af høj kvalitet.

Vores kompetenceområder er Energi & Forsyningsteknik, Kortslutning- og relæstudier, Design-, Bygge- og Procesledelse og Planlægning, Logistik og Ressourcestyring. Herunder udfører vi opgaver i form af projektledelse, planlægning og tidsplaner, netværksdesign, -modellering og projektering ved hjælp af beregningsprogrammer bl.a. NEPLAN, samt fagtilsyn, tests og proceskontrol af komplekse rådgivningsopgaver.

Vi er et vidensbaseret firma og vores ekspertise udspringer heraf. Vi gør en dyd ud af at udføre vores opgaver med præcision og med respekt for faget.

We are an engineering company specializing in major infrastructure projects. We strive to work closely with our customers throughout the project and demonstrate great flexibility and deliver high quality solutions.

Our areas of expertise are Energy & Supply Engineering, Short Circuit and Relay Studies, Design, Construction and Process Management and Planning, Logistics and Resource Management. Additionally, we carry out tasks in the form of project management, planning and schedules, network design, modeling and project planning using calculation programs, e.g. NEPLAN, as well as professional supervision, tests and process management of complex consultancy tasks.

We are a knowledge-based company and our expertise stems from this. We make a virtue of carrying out our tasks with precision and with respect for the profession.

Kerneydelser
Core Services
Ingeniørydelser, rådgivning, fagtilsyn, planlægning
Engineering services, consultancy, professional supervision, planning
Produkter/Ydelser
Products/Services
Ingeniørydelser, rådgivning, fagtilsyn, planlægning Elektrotekniske opgaver Projektering og beregninger Tidsplanlægning e-mobility Teknisk indkøbsspecifikation
Engineering services, consultancy, professional supervision, planning Electrotechnical tasks Design and calculations Time Planning e-Mobility Technical procurement specifications

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.