Rådgivning & Service

Rådgivning & Service

FUCHS DENMARK ApS

CVR: 35892273
Strandvejen 125
2900 Hellerup
29100400
niels.hoejer@fuchs.com
FUCHS

Kort om FUCHS

FUCHS er en global koncern med rødder i Tyskland. Med 90 års innovation og produkter til de fleste anvendelsesområder og brancher er FUCHS en af verdens førende smøreolievirksomheder.

FUCHS har siden 90’erne været til stede på det nordiske marked med et selskab i Sverige, et i Norge og et i Finland. Erhvervelsen af smøreolievirksomheden Statoil Lubricants i oktober 2015 styrkede FUCHS repræsentation i Norden, og efterfølgende etablerede FUCHS sig også i Danmark.

I juli 2020 blev virksomheden udvidet med erhvervelsen af specialvirksomheden Gleitmo Technik AB i Kungsbacka, Sverige. Med erhvervelsen blev vores produktsortiment og kompetencer inden for smøreolieområdet udvidet yderligere.
Sådan arbejder vi

Vi tror på nordisk industri og har bygget et nyt og moderne produktionsanlæg lige syd for Stockholm i Sverige. Dette er et anlæg, som er bygget specielt til formålet og har plads til både produktionsproces, lagerbeholdning og logistik som f.eks. FoU, kundeanalyse og kvalitetskontrol. Vi er meget stolte over vores nye anlæg, som fremstiller smøreolie til det svenske, norske, danske og finske marked.

Vi har en lang tradition for skræddersyede smøreolieløsninger. Dette, kombineret med levering af lokalt fremstillede smøremidler, betragter vi som en vigtig service til vores kunder.

Da FUCHS-koncernen driver virksomhed i mere end 50 lande, har vi desuden mulighed for at følge og servicere vores kunder, hvor end i verden de befinder sig.

Du er meget velkommen til at kontakte vores sælgere eller kundeservice.
Hovedkontor
FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS

Strandvejen 125
2900 Hellerup
Danmark

Tlf: 32 46 3000
Fabrik & Laboratorium
FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB

Vitsåvägen 3
137 41 Västerhaninge
Sverige

 

https://youtu.be/McFWKdyVbaM

FUCHS in brief

FUCHS is a global Group with German roots that has developed, produced and sold lubricants and related specialties for 90 years – for virtually all areas of application and sectors. With 58 companies and more than 5,700 employees worldwide, the FUCHS Group is the leading independent supplier of lubricants.

FUCHS has been present in the Nordics since the 90’s, with one company in Sweden, one in Norway and one in Finland. In October 2015, FUCHS bought Statoil Lubricants and strengthened its presence in the Nordic region and are since then also present in Denmark.

In July 2020, FUCHS bought the specialty lubricants business Gleitmo Technik AB in Kungsbacka, Sweden. With the acquisition our product portfolio and competence within specialty lubricants was further strengthened.
How we work

We believe in Nordic industry, we have built a brand-new modern production facility, just south of Stockholm in Sweden. This is a purpose-built plant encompassing flows for production, warehousing and logistics, as well as R&D, customer analysis and quality control. We are incredibly proud of our new, modern production facility, which produces lubricants for the Swedish, Norwegian, Danish and Finnish markets.

We have a long tradition of providing customized lubricant solutions for the Nordic market, and combined with delivering locally produced lubricants, we see this as an important service for our customers.

The FUCHS group has subsidiaries in more than 50 countries worldwide, which enables us to follow and serve our customers wherever they may be.

You are always welcome to contact our sales representatives or customer service.
Headquarters
FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS

Strandevejen 125
2900 Hellerup
Denmark

Phone: +45 32 46 3000
Plant & Laboratory
FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB

Vitsåvägen 3
137 41 Västerhaninge
Sweden

Phone: +46 8 128 25 000

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.