Manpower

Manpower

Bluecollar A/S

CVR: 32095828
Agerhatten 27B, st.
5220 Odense
'+4553855198
chfr@bluecollar.dk
BlueCollarLogo

Vi hjælper hele vejen – og overlader intet til tilfældighederne
Uanset behovet af kvalificerede vikarer eller nye medarbejdere, så kan vi hjælpe. Vores hovedkontor ligger i Odense, men vi har egne rekrutteringskontorer i Polen og Rumænien, som målrettet og dedikeret arbejder for at supportere dig med nøjagtig de medarbejdere, du skal bruge.

Vi supporterer inden for både Whitecollar, Bluecollar og Freelance stillinger

Du må hellere end gerne stille høje krav. Det gør vi også.
Vi stiller høje krav i vores udvælgelse af vikarer og medarbejdere. Men vi stiller endnu højere krav til os selv. Krav om at følge regler, retningslinjer og overenskomster. Krav om at levere den bedste service. Og krav om at sikre at både virksomheder og vikarer oplever stor værdi af samarbejdet.

Vi er medlem af dansk industri og sidder med i bestyrelsen.

Vi passer på vores vikarer, så de kan passe deres arbejde
Vi ved, at tryghed og trivsel skaber arbejdsglæde og motivation, hvilket er to væsentlige faktorer for effektiv og loyal udenlandsk arbejdskraft. Vi sørger for at levere kompetente og motiverede vikarer samt medarbejdere til faste stillinger – så du kan fokusere på at få gavn af deres store arbejdsindsats.

We help all the way – and leave nothing to chance.
Regardless of the need for qualified temporary workers or new employees, we can help. Our head office is in Odense, but we have our own recruitment offices in Poland and Romania, which work purposefully and dedicatedly to support you with exactly the employees you need.

We support in both Whitecollar, Bluecollar and Freelance positions

You are more than happy to make high demands. So do we.
We set high standards in our selection of temporary workers and employees. But we make even higher demands on ourselves. Requirements to follow rules, guidelines and agreements. Requirements to deliver the best service. And requirements to ensure that both companies and temporary workers experience great value from the collaboration.

We are a member of Danish industry and are part of the board of directors.

We look after our temps so they can look after their work
We know that security and well-being create job satisfaction and motivation, which are two essential factors for an efficient and loyal foreign workforce. We make sure to supply competent and motivated temps as well as employees for permanent positions - so you can focus on benefiting from their great work effort.

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.