Rådgivning & Service

Rådgivning & Service

Beltkomm

CVR: 43026747
Egilsgade 38, 3. th.
2300 København S
53851502
nicole@beltkomm.com
beltkomm logo

Beltkomm tilbyder eksportrådgivning og praktisk hjælp til danske firmaer, der ønsker at etablere sig på det tyske marked eller videreudvikle deres eksport til Tyskland.

Opstart på det tyske marked
Eksportforberedelse
Information om markedsmuligheder
Identifikation af kunder og konkurrenter på markedet

Business Development
Etablering af afsætningskanaler (distributør/agent/grossist)
Opbygning af netværk
Kontraktforberedelser
Overvågning af eksisterende afsætningskanaler
Presse og PR-arbejde
Messeplanlægning

Key Account Management
Markedsaktivitet overfor potentielle kunder
Opfølgning på kontakter
Messedeltagelse
Salgs- og markedsføringsarbejde
Projektkoordinering

Selskabsetablering
Valg af etableringsform / selskabstype
Valg af etableringssted
Kontakt til lokal notar og advokat
Ansættelse af lokalt personale
Interim management i opstartsfasen

Interim Management
Generel ledelse
Salg og markedsføring
HR
Sparring mellem tysk datterselskab og dansk moderselskab

 

Digital Markedsføring

Under hensyntagen til de kulturelle og strukturelle forskelle hjælper Beltkomm med at optimere onlinetilstedeværelsen og SOME-aktiviteterne i Tyskland og yder desuden løbende strategisk rådgivning.

-       Social Media Management

-       Søgemaskineoptimering (SEO)

-       Copywriting til tyske nyhedsbreve og andet tysk skriftligt materiale.

-       E-mail Marketing

-       Optimering og konvertering af hjemmeside til tysk

-       Podcast produktion

Ejer af Beltkomm Nicole Due Frenzel er halvt dansk og halvt tysk. Opvokset i det tyske mindretal i Sønderjylland og har læst på universitetet i Kiel og Berlin.

Beltkomm offers export advice and practical assistance to Danish companies wishing to establish themselves in the German market or further develop their exports to Germany.
 
Initiating entry into the German market
Export preparation
Information on market opportunities
Identification of customers and competitors in the market
 
Business Development
Establishment of distribution channels (distributor/agent/wholesaler)
Building networks
Contract preparations
Monitoring existing distribution channels
Press and PR work
Trade fair planning
 
Key Account Management
Marketing activities towards potential customers
Follow-up on contacts
Participation in trade fairs
Sales and marketing work
Project coordination
 
Company establishment
Choice of establishment form/company type
Selection of establishment location
Contact with local notary and lawyer
Employment of local staff
Interim management in the start-up phase
 
Interim Management
General management
Sales and marketing
HR
Consultation between German subsidiary and Danish parent company
Digital Marketing Taking into account cultural and structural differences, Beltkomm assists in optimizing online presence and SOME (Social Media) activities in Germany and also provides ongoing strategic advice.
 
·      Social Media Management
·      Search Engine Optimization (SEO)
·      Copywriting for German newsletters and other German written materials.
·      Email Marketing
·      Optimization and conversion of website into German
·      Podcast production
 
Owner of Beltkomm, Nicole Due Frenzel, is half Danish and half German. Raised in the German minority in Southern Jutland and has studied at the universities in Kiel and Berlin.
 

Kerneydelser
Core Services
Eksportrådgivning Tyskland
Digital markedsføring
Export advice
Produkter/Ydelser
Products/Services
Eksportrådgivning Tyskland Tysk i skrift og tale Tysk myndighedskontakt og interessevaretagelse
Digital markedsføring Some
Export advice German

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.