Catering & Facility Services

Catering & Facility Services

Bentax

CVR: 27665810
Vallensbækvej 47
2605 Brøndby
20902159
ae@bentax.dk
Bentax Brand Logo Kvadratisk - CMYK

Om Bentax
Hos os handler det om god kaffe: kaffebønner, kaffemaskiner, kaffebrygning, kaffeudstyr og rigtig god service til vores kunder. Vores fokus er professionelle løsninger til virksomheder i hele Danmark, både kontorer og institutioner, restauranter, konferencecenter og cafeer. Og vi kan levere alt der skal til, fra kaffe i bedste kvalitet til professionelle maskiner, - og ikke mindst den gode service, der holder din kaffeløsning i gang, hver dag.

Vores kultur er stærk og drevet af engagerede, ihærdige og professionelle medarbejdere, der alle bidrager til fællesskabet i Bentax. Og alle støtter op om vores værdier: hæderlighed, ærlighed og høj faglighed.

Kontakt Alice Engel for en uforpligtende dialog om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med en professionel kaffeløsning.

About Bentax

At Bentax, our focus is on good coffee: coffee beans, coffee machines, coffee brewing, coffee equipment, and excellent service for our customers. We specialize in providing professional solutions to businesses throughout Denmark, including offices, institutions, restaurants, conference centers, and cafes. We can supply everything you need, from high-quality coffee to professional machines, and most importantly, the excellent service that keeps your coffee solution running smoothly every day.

Our culture is robust and driven by dedicated, hardworking, and professional employees, all of whom contribute to the sense of community at Bentax. Everyone supports our values: integrity, honesty, and high professionalism.

Contact Alice Engel, She will be happy to help your business with a professional Coffee solution.

Kerneydelser
Core Services
Produkter/Ydelser
Products/Services

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.