Rådgivning & Service

Rådgivning & Service

Skousen Nykøbing Falster

CVR: 43286722
Guldborgsundcentret 5
4800 Nykøbing F
54131344
nykoebingf@skousen.dk
skousen logo

Vi er din lokale ekspert, når du har brug for hvidevarer.

I Skousen Nykøbing F er vi en dedikeret gruppe på fem medarbejdere. Butikken ejes af Alexander og Nick, og vores team inkluderer vores egen montør Steffen - samt Mads, der fungerer som sælger, og Luis, vores erhvervskonsulent. Du kan kontakte os direkte via mail eller telefon til butikken, eller du kan henvende dig direkte til Luis for erhvervssamarbejde. Vi er fysisk tilgængelige i hverdage fra 10 til 18 og weekend 10 til 15, mens Luis også kan træffes efter aftale mellem 8 og 17.

Vi tilbyder personlig rådgivning om produkter og udarbejder tilbud efter dine behov. Vores ekspertise dækker alt fra almindelige hvidevarerprojekter til byggeprojekter. Vi er engagerede i vores lokale samfund og støtter initiativer som sponsorer for FC Falster og deltager i arrangementer som Stafet for Livet, Cool Unite Fonden og andre organisationer.

Vi tager ansvar for miljøet ved at værne om det gennem vores forpligtelse til at skaffe reservedele og ved at tilbyde bæredygtige produkter. Hos os kan du være sikker på en personlig og ansvarlig tilgang til dine behov inden for hvidevarer og elektronik.

We are your local experts when it comes to home appliances.

At Skousen Nykøbing F, we are a dedicated team of five employees. The store is owned by Alexander and Nick, and our team includes our own technician, Steffen, as well as Mads, who serves as a salesperson, and Luis, our business consultant. You can contact us directly via email or phone at the store, or you can reach out to Luis for business collaborations. We are physically available on weekdays from 10 am to 6 pm and on weekends from 10 am to 3 pm, while Luis can also be reached by appointment between 8 am and 5 pm.

We offer personalized product advice and tailor-made offers to suit your needs. Our expertise covers everything from standard home appliance projects to larger-scale construction projects. We are actively involved in our local community, sponsoring initiatives such as FC Falster and participating in events like Stafet for Livet, Cool Unite Foundation, and other organizations.

We take responsibility for the environment by preserving it through our commitment to sourcing spare parts and offering sustainable products. With us, you can expect a personalized and responsible approach to your needs in home appliances and electronics.

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.