Bygge & Anlæg

Bygge & Anlæg

WE BUILD DENMARK

CVR: 41857331
Liljens kvt. 2
2620 Albertslund
+4529354834
info@webuilddenmark.dk
we build logo

WE BUILD DENMARK er den nationale klyngeorganisation for byggeri og anlæg i Danmark. Formålet er at skabe ét stærkt samlingssted for alle i bygge- og anlægsbranchen – både virksomheder, vidensinstitutioner og det offentlige – om fremtidens bæredygtige og digitale teknologier, smarte byer og lokalområder, innovation, forretningsudvikling, produktivitet, vækst og internationalisering.

Klyngen dækker hele Danmark med kontorer i København, Odense, Aalborg, Næstved, Holstebro, Aarhus og Rødby.

WE BUILD DENMARK er en non-profit forening ledet af en bestyrelse, som primært består af repræsentanter fra erhvervslivet.

WE BUILD DENMARK is the national cluster organization for construction and infrastructure in Denmark. The purpose is to create a strong gathering place for all in the construction and infrastructure industry - both companies, knowledge institutions, and the public sector - about future sustainable and digital technologies, smart cities and local areas, innovation, business development, productivity, growth, and internationalization.
WE BUILD DENMARK covers the entire Denmark with offices in Copenhagen, Odense, Aalborg, Næstved, Holstebro, Aarhus and Rødby.
WE BUILD DENMARK is a non-profit organization led by a board, primarily composed of representatives from the business community.

Kerneydelser
Core Services
Viden - Netværk - Samarbejdsprojekter - Innovation - Matchmaking
Produkter/Ydelser
Products/Services
Viden - Netværk - Samarbejdsprojekter - Innovation - Matchmaking
Netværksgrupper Samarbejdsprojekter Netværksmøder Virksomhedsbesøg
Netværksgrupper Samarbejdsprojekter Netværksmøder Virksomhedsbesøg

Medlemslogin

For at rette indholdet på din side under “Leverandører”, skal du logge ind hér.